PEDAGOGIKA

Rozvoj základních kompetencí dětí

Vycházíme z  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pracujeme s dětmi takovým způsobem, aby bylo rozvíjeno všech pět okruhů klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence činností a občanská. Přičemž hlavním prostředkem pro tento rozvoj je přímý kontakt s přírodou a spolupráce a účast při ekovýchovných aktivitách Lesního domečku.

Příroda jako nejlepší učitel

Naší inspirací je koncept lesních mateřských škol. Proto je naším cílem s dětmi trávit většinu času pobytem venku v přírodě za každého počasí. Příroda se svojí proměnlivostí se, při pobytu v ní, stává nevyčerpatelným zdrojem výchovně – vzdělávacích možností a situací.

Program pro děti je sestaven tak, aby se děti učily poznávat rostliny i živočichy v naší přírodě, proměny přírody během celého kalendářního roku a také činnosti spjaté s tímto „rytmem“ země v našem klimatickém pásmu. V praxi to neznamená nic jiného, než že si děti s pedagogy např. samy nasejí ředkvičky či mrkev, učí se o své malé rostlinky starat (výchova k zodpovědnosti), sledují, jak se jejich rostlince daří a jak roste (výchova k trpělivosti a učení se pozorováním) a nakonec svou zeleninu sami sklidí a zkonzumují.

Respektující přístup

Jako základ přístupu k dětem je koncept manželů Kopřivových „Respektovat a být respektován“ (manželé vydali stejnojmennou knihu a pořádají kurzy zaměřené na praktické uplatnění této metody při výchově dětí).

Malý kolektiv = individuální práce

Podstatnou výhodou oproti běžným mateřským školám je malý kolektiv dětí (max. 10 dětí ve věkovém rozmezí 3 až 6 let), se kterými pracují vždy dvě osoby – pedagog a pomocný vychovatel. Nespornými výhodami takto složeného kolektivu jsou:

 -  Individuální přístup, tedy přístup zaměřený na jednotlivce

 -  Možnost uplatnění výše zmiňovaného respektujícího přístupu (oproti přístupu autoritativnímu)

 -  Přirozené utužování morálních zásad a způsobů chování ve skupince

 - Vznik a utužování rovnoprávných vztahů mezi dětmi oproti soutěživosti a sebeprosazení na úkor druhého

 - Větší možnost pro společné domluvy a utváření pravidel společně se samotnými dětmi

Utužení zdraví, rozvoj kreativity

Pobyt venku (v lese, na louce či na zahradě) sám o sobě přímo přispívá k upevnění a podpoře zdraví dětí (rozvoj plic  a oběhového systému, prevence obezity, prevence a snížený výskyt respiračních onemocnění a rychle se šířících virových nemocnění). V dnešní době většina dětí tráví svůj čas především v interiéru (školka, kroužek, svůj pokoj). Proto je naším cílem trávit s dětmi převážnou část dne venku. Při pohybu v přírodě jsou navíc zapojeny také ostatní smysly, především zrak a hmat a rozvíjí se rovněž prostorová orientace.

Kreativita dětí je zásadně rozvíjena především tím, že si děti hrají v pestrém přírodním prostředí. Nemají k dispozici pouze hotové a dokonale zkonstruované hračky, ale předměty na hraní si nacházejí v přírodninách kolem sebe.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat