Provozní řád klubu a školky

Žádné sdružení více lidí nemůže fungovat bez dodržování určitých společných zásad a pravidel. Proto i my s ohledem na způsob provozu klubu a školky máme několik zásad máme.

 • Děti  musí dbát pravidel, která jsou vytvořena pro jejich bezpečnost.
 • Rodiče se zavazují platit členské příspěvky sdružení ve výši podle způsobu docházky dítěte a to vždy nejpozději do 22. dne měsíce předcházejícího budoucí docházce.
 • Dítě je nezbytné do klubu přivádět i vyzvedávat ve stanovenou dobu. Výjimky je možné vyjednat individuálně a jen na základě závažných okolností.
 • Neúčast dítěte musí být co nejdříve omluvena (zvláště na výlety a externí akce).
 • Dítě smí být předáno jen nahlášené odpovědné osobě/osobám.
 • Rodič souhlasí podpisem přihlášky dítěte do klubu s tím, že dítě může přijít k drobné úhoně (škrábnutí, odřené koleno, bodnutí hmyzem, zašpinění, apod.) vzhledem k charakteru klubu. Také souhlasí s přítomností psa – konkrétně křížence Selly (podrobnosti, osvědčení a potvrzení o očkování naleznete na stránkách, nebo jsou kdykoliv v originále k nahlédnutí na vyžádání.
 • Rodič dodá vhodné dopolední jídlo a pití pro dítě (výživné, snadno konzumovatelné na vycházkách).
 • Rodič nabalí dítěti veškeré nutné oblečení a vybaví podle jeho potřeb, počasí, programu a pokynů pedagoga.

Pravidla bezpečnosti, kterými se ve školce musí řídit děti:

 • Nesmím se nikdy bez vědomí / souhlasu „tety“ vzdalovat z dohledu v lese nebo ze zahrady u domečku.
 • Nic netrhám a neničím
 • Nechodím bez souhlasu do cizích zahrádek
 • Nic kromě vlastní svačinky bez výslovného souhlasu „tety“ nejím
 • Nesahám na žádná cizí zvířátka (ani mrtvá), kromě naší Selly
 • Neodhazuji odpadky
 • Když mě něco bolí, jakkoli si ublížím, hned to řeknu „tetě“
 • Nikdy sám nezacházím s ohněm bez přítomnosti „tety
 • Nikomu neubližuju a nedělám nic, co by se mě samotné/samotnému nelíbilo.
 • Hračky si půjčujeme
 • Se Selly si hrajeme opatrně (pes se nemačká, nebije, netahá za uši a ocas, nejezdí se na něm jako na koni, nepíchá do očí,…)
 • Do pelíšku a k mističce za Selly nechodíme
 • Nešplháme na hromady dřeva nebo jiné věci u domečku ani v lese
 • Nenosím si do klubu vlastní hračky
 • Všechny věci mají své místo a já je tam vždy vracím.

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat